Mae dwy swydd wag gennym ar gyfer Ymddiriedolwyr i gynrychioli Gofalwyr Teulu neu sefydliad Darparwyr Cefnogaeth Teuluol.

Mae’r swyddi gwag hyn yn ein categori Cymunedau Diddordeb sydd yn agored i gynrychiolwyr o sefydliadau aelod llawn.

Byddwch yn gyfrifol am y llywodraethiant, datblygu strategol a rheolaeth ariannol pwyllog.  Byddwch yn ymuno â grŵp presennol o ymddiriedolwyr gydag ystod eang o sgiliau proffesiynol a phrofiad a gefnogir gan dîm o staff brwdfrydig, medrus a diwyd.  Fel ymddiriedolwr cyfetholedig gwasanaethwch tan ein CCB ym mis Tachwedd 2020.

I ddarganfod rhagor am fod yn Ymddiriedolwr a’r sgiliau yr ydym yn chwilio amdanyn nhw, lawrlwythwch ein Taflen Wybodaeth i YmddiriedolwyrFfurflen Gais neu gysylltwch â Joanne Moore ar 029 20681160 i gael trafodaeth.

Mae hyn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol mewn datblygiad sefydliad deinamig ac effeithiol.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych

Dyddiad Cau: 11 Marwth 2020