Llywodraeth Cymru yn nodi ei chynlluniau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Rhaglen Lywodraethu. Mae Cath Lewis, Uwch Swyddog Ymchwil a Pholisi, yn edrych ar yr hyn y mae’r cynllun yn ei olygu i bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru. Mae’r Rhaglen Lywodraethu newydd yn nodi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y 5 mlynedd nesaf yn dilyn etholiadau diweddar y … Continued

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr