Dim ond yhydig ddyddiau sydd ar ôl cyn etholiad cyffredinol dydd Iau i wneud yn siŵr eich bod yn gwybod am yr holl faterion. Yma mae dolenni i’r fersiynau hawdd eu deall o’r maniffestos sydd wedi eu darparu hyd yn hyn gan y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru. Rydyn ni hefyd wedi cynnwys dolenni i rai canllawiau pleidleisio da. 

Maniffestos Hawdd eu Deall y pleidiau yng Nghymru

Fersiynau hawdd eu deall o’r maniffesto a wnaethpwyd gan yr United Response

Elusen anabledd dysgu ydy’r United Response wedi’i lleoli yn Lloegr. Maen nhw wedi gwneud fersiynau hawdd eu deall o faniffestos y prif bleidiau gwleidyddol yn Lloegr, yn dweud beth fyddai pob plaid yn ei wneud pe bydden nhw’n ennill yr etholiad cyffredinol.

Ar wefan United Response mae fersiynau hawdd eu deall o faniffestos y pleidiau gwleidyddol canlynol:  Plaid Brexit, Y Blaid Geidwadol, Y Blaid Werdd, Y Blaid Lafur, Democratiaid Rhyddfrydol. Mae’r maniffestos yn cynnwys y cyfan o’r DU.

Canllawiau hawdd eu deall am bleidleisio a gwleidyddiaeth