Comisiynydd Yr Heddlu a Throsedd De Cymru – Eich gwasanaeth heddlu lleol yn Ne Cymru

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru eisiau gwybod beth rydych chi’n feddwl erbyn Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019.

Enw eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ydy Alun Michael.

Mae e eisiau clywed beth rydych chi’n feddwl am beth mae Heddlu De Cymru yn ei wneud, A sut y dylen ni dalu amdano.

Mae’r dyddiad cau am ymatebion wedi pasio bellach.

Am fanylion pellach, ewch i wefan Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru.