Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: Ymgynghori ar Gyllideb 2020-2021

MAE’R YMGYNGHORIAD HWN AR BEN BELLACH

Ionawr 2020 | Cynlluniau’r Cyngor ar gyfer codi arian a’i wario ar wasanaethau yn Rhondda Cynon Taf

Mae’r cwestiynau hyn yn ymwneud â chynllun y Cyngor i godi arian a’i wario ar wasanaethau yn Rhondda Cynon Taf.