Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Caerffili – Ein Cynllun ni ar gyfer Cydraddoldeb 2020-2024

Beth ddylai Cyngor Caerffili wneud i gael bwrdeistref sirol Caerffili yn lle tecach i fyw a gweithio ynddo fe?  Maen nhw ni eisiau eich barn chi.

Maen nhw am wybod beth rydych chi’n feddwl am eu saith amcan cydraddoldeb nhw. A beth y dylen nhw wneud i’w cyflawni.

6ed Rhagfyr yw’r dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad.  Mae hyn wedi pasio bellach.

Am fanylion pellach, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.