Cyngor Celfyddydau Cymru Cynllun 2018 i 2023

Rhagfyr 2018. Fersiwn hawdd ei ddeall yw hwn o Gynllun Corforaethol 2018 hyd 2023 Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r ddogfen yma yn siarad am y gwaith mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn bwriadu ei wneud rhwn 2018 a 2023.

Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru

Ymwelwch gwefan