Cyngor Sir Bro Morgannwg – Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal 2020

2020 | Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Mae Cyngor Bro Morgannwg eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu dweud wrthyn nhw beth maen nhw’n feddwl am wasanaethau.  Pan maen nhw’n gofyn i bobl ddweud wrthyn nhw beth maen nhw’n feddwl, maen nhw hefyd yn gofyn iddyn nhw amdanyn nhw eu hunain.  Maen nhw’n gwneud hyn i wneud yn siŵr bod pob math o bobl yn cael cyfle i ddweud wrthyn nhw beth maen nhw’n feddwl. Ac yn cael ac yn defnyddio ein gwasanaethau.