Cynllun ar gyfer Anghenion Gofal a Chefnogaeth Caerdydd a’r Fro

Ionawr 2018

Mae Cynllun ar gyfer Anghenion Gofal a Chefnogaeth Caerdydd a’r Fro yn dweud sut y bydd partneriaeth rhanbarthol yn cefnogi ac yn gofalu am bobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn dweud bod rhaid i bob ardal yng Nghymru ysgrifennu cynllun fel hwn. Mae’r cynllun yma’n dweud beth y bydd bwrdd gwasanaethau cyhoeddus Caerdydd a Bro Morganwg yn ei wneud ar gyfer:

  • Pobl hŷn.
  • Plant a phobl ifanc
  • Pobl gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth.
  • Gofalwyr sydd yn oedolion a gofalwyr ifanc.
  • Iechyd ac anableddau corfforol.
  • Iechyd meddwl oedolion
  • Pobl nad ydy eu golwg neu eu clyw yn dda
  • Camdrin domestig, trais yn erbyn menywod a thrais gyda rhyw.

Y fersiwn gwreiddiol o gynllun ar gyfer anghenion gofal a chefnogaeth Ardal Caerdydd ‘r Fro

Ymwelwch gwefan