Cynllun i helpu rhagor o bobl anabl i ddefnyddio prentisiaethau

Chwefror 2019. Dyma fersiwn hawdd ei ddeall o: Prentisiaethau Cynhwysol. Cynllun Gweithredu Anabledd ar gyfer Prentisiaethau 2018 – 2021.

Nod y cyllun yma gan Lywodraeth Cymru ydy helpu rhagor o bobl anabl yng Nghymru i defnyddio prentisiaethau. Ac i wneud yn siŵr bod gan bawb yr un cyfle i ddefnyddio prentisiaethau.

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun yma ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ymwelwch gwefan