Llafur Cymru

Rhagfyr 2019 | Beth fyddwn ni’n ei wneud os byddwn ni’n ennill Etholiad Cyffredinol 2019

Rydyn ni eisiau gwneud pethau fel:

▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn ennill o leiaf £10 yr awr.

▪ Stopio contractau oriau sero

▪ Helpu’r amgylchedd a delio gyda newid hinsawdd.

Mae’r maniffesto yma am beth fyddwn ni’n ei wneud os ydyn ni’n ennill yr etholiad ar 12 Rhagfyr.