Llywodraeth Cymru – Byw’n Annibynnol – Crynodeb Ymatebion

Y pethau y gwnaethoch chi ddweud am cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl anabl i fyw bywyd annibynnol.

Yn 2018 fe ofynnon nhw i bobl beth roedden nhw’n ei feddwl am eu cynllun nhw oedd yn cael ei alw’n: Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw’n Annibynnol a’r Cynllun Gweithredu.

Mae arnyn nhw eisiau i’r cynllun hwn eu helpu nhw i gefnogi pobl anabl i fyw bywyd annibynnol.

Fe gynhalion nhw gyfarfodydd a digwyddiadau i weld beth roedd pobl yn ei feddwl.  Ac fe ofynnon nhw i bobl ddarllen eu cynllun nhw ac ateb cwestiynau mewn ffurflen ymateb.

Fe gawson nhw 67 ffurflen ymateb. Mae’r ddogfen hon yn ymwneud ag atebion pobl i’r cwestiynau yn y ffurflen ymateb.

Am fanylion pellach, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.