Llywodraeth Cymru – Cwricwlwm newydd yng Nghymru

Ionawr 2020 | Newid y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu yn yr ysgol

Yn 2022 Mae Llywodraeth Cymru’n mynd i newid y ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu yn yr ysgol.  Ysgolion fydd nawr yn gofalu am ysgrifennu eu cwricwlwm eu hunain. Oherwydd nhw sydd yn adnabod y plant a’r bobl ifanc maen nhw’n eu dysgu a nhw sydd yn gwybod sut i ateb eu anghenion.

Mae’r Llywodraeth yn ysgrifennu canllaw newydd am beth ddylai ysgolion ei roi yn eu cwricwlwm. Maen nhw’n ysgrifennu’r canllaw yma i wneud yn siŵr bod:

• Pob plentyn a pherson ifanc yn dysgu mewn ffordd sydd yn iawn iddyn nhw.

Am fanylion pellach, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.