Llywodraeth Cymru – Cymru fwy cyfartal

Tachwedd 2019 | Gwneud yn siŵr bod cyrff cyhoeddus yn meddwl am sut i leihau tlodi ac anghyfartaledd

Rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi’n feddwl.

Rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi’n feddwl am wneud yn siŵr bod cyrff cyhoeddus yn meddwl am sut i leihau tlodi ac anghyfartaledd pan maen nhw’n gwneud penderfyniadau mawr.

Cyrff cyhoeddus ydy gwasanaethau sydd yn cael eu rhedeg ar gyfer y cyhoedd. Er enghraifft GIG, awdurdodau lleol, parciau cenedlaethol neu’r gwasanaeth tân.