Llywodraeth Cymru: Cymru Gyfartal 2020-2024

Mawrth 2020 | Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud Cymru yn lle tecach i fyw a gweithio ynddi hi.

Mae gwneud yn siŵr bod pawb yn cael eu trin yn gyfartal ac yn deg yng Nghymru yn bwysig iawn i’r Llywodraeth.  Mae gwneud yn siŵr bod hawliau dynol pawb yn cael eu cwrdd hefyd yn bwysig iawn.

Mae gan Gymru lawer o ddeddfau pwysig i’n helpu ni i wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu trin yn gyfartal ac yn deg.  Mae’n rhaid i bobl eu defnyddio nhw.