Llywodraeth Cymru – Cymru Gyfartal

Beth ddylai Llywodraeth Cymru ei wneud fel bod Cymru yn wlad fwy teg i fyw a gweithio ynddi? 2020 – 2024

Maen nhw eisiau i Gymru fod yn wlad lle mae bywyd yn deg i bawb. Lle:
▪ mae gan bawb gyfe i gymryd rhan
▪ mae pawb yn gallu defnyddio gwasanaethau yn hawdd
▪ mae pawb yn teimlo’n ddiogel
▪ does neb yn dioddef gwahaniaethu.

Am fanylion pellach, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.