Llywodraeth Cymru – Gostwng Defnydd o Arferion Cyfyngol

Hydref 2019 | Rheolau am Arferion Cyfyngol a defnyddio llai arnyn nhw.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwybod beth rydych chi’n feddwl.

Rhestr o reolau ydy’r ddogfen yma. Mae’r rheolau yma yn gwneud yn siŵr bod arferion cyfyngol yn cael eu defnyddio dim ond pan ddylen nhw gael eu defnyddio.

Arferion cyfyngol ydy ffyrdd o stopio pobl rhag gwneud beth maen nhw eisiau ei wneud. Neu reoli pobl.