Llywodraeth Cymru – Helpu pobl sydd yn unig ac sydd yn ei chael yn anodd i gyfarfod pobl eraill

Mai 2019 | Beth mae pobl wedi’i ddweud

Mae’r ddogfen yma yn rhoi’r atebion y mae pobl wedi’u rhoi i Lywodraeth Cymru i’w cwestiynau am: Helpu pobl sydd yn unig ac sydd yn ei chael yn anodd i gyfarfod pobl eraill.

Roedd y cwestiynau am unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yng Nghymru.

Mae unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn gallu achosi llawer o broblemau iechyd i bobl. Ac mae’r problemau iechyd yn costio llawer o arian.

Mae’r Llywodraeth eisiau gwneud rhagor i helpu pobl sydd yn unig neu yn ynysig yn gymdeithasol. Fe fyddan nhw’n defnyddio’r atebion i’w helpu i wneud hyn.

Am fanylion pellach, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.