Llywodraeth Cymru – Ymgynghoriad Gofal Iechyd Parhaus y GIG

Gorffennaf 2019 | Fersiwn hawdd ei ddeall yw hwn o Ddogfen Ymgynghori Llywodraeth Cymru: Gofal Iechyd Parhaus y GIG. Y Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Cymru.

Mae gan Lywodraeth Cymru ganllaw sy’n dweud sut y dylen ni ddarparu Gofal Iechyd Parhaus y GIG. Mae arnyn nhw eisau gwneud newidiadau i’r canllaw hwn i’w wneud yn gliriach ac yn well. Mae arnyn nhw eisiau gwybod beth rydych chi’n feddwl am y newidiadau maen nhw am eu gwneud.

Gallwch ddweud wrthyn nhw beth rydych chi’n ei feddwl trwy lenwi ffurflen ymateb Gofal Iechyd Parhaus y GIG. Mae’n rhaid i chi anfon eich ffurflen ymateb wedi’i llenwi erbyn 21ain Awst 2019.

Ffurflen ymateb hawdd ei deall.

Lawrlwytho yma

I gael mwy o wybodaeth neu i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Ymwelwch gwefan