Lywodraeth Cymru – Gwasanaethau niwroddatblygiadol yng Nghymru

Mawrth 2022 | Gwasanaethau niwroddatblygiadol yng Nghymru

Mae’r Tîm Anabledd Dysgu, Awtistiaeth a Niwroddatblygiadol yn Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu’r holiadur hwn.

Maen nhw am wybod mwy am brofiadau pobl â chyflyrau niwroddatblygiadol.

Atebwch y cwestiynau os ydych chi:

  • ar y rhestrau aros am ddiagnosis
  • neu eisoes wedi cael diagnosis.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio ar ysgrifennu Cynllun Gweithredu Niwroddatblygiadol Cenedlaethol. Bydd yr wybodaeth maen nhw’n ei chael drwy’r holiadur hwn yn eu helpu i ysgrifennu’r cynllun hwn.

I lenwi’r holiadur, cliciwch ar lawrlwytho. Ar ôl i chi ei llenwi, anfonwch hi yn ôl i: Neurodiversity@gov.wales, neu defnyddiwch y cyfeiriad ar y ffurflen.