Lywodraeth Cymru – Gwella gofal a chymorth

Chwefror 2021 | Gweithio gyda’n gilydd ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth gwell i bobl yng Nghymru

Mae gwasanaethau gofal a chymorth yn helpu pobl sydd eisiau gofal a chymorth ychwanegol.  Pobl hŷn, plant, teuluoedd a phobl anabl gall hyn fod.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud rhai o newidiadau i helpu gwasanaethau i wella gofal a chymorth.  A hoffen nhw wybod yr hyn rydych chi’n meddwl o’r newidiadau hyn.

Fersiwn hawdd ei ddeall o’r ymgynghoriad yw hwn.  Mae’r ddogfen yn dweud wrthoch chi am ba newidiadau y mae Llywodraeth Cymru’n meddwl sydd angen i’w gwneud.

Gallwch chi ddarllen y ddogfen hon ac wedyn ateb y cwestiynau yn y ffurflen ymateb i ddweud beth rydych chi’n meddwl am y newidiadau hyn.

Lawrlwythwch y ffurflen yma Ffurflen Ymateb.

Bydd yn rhaid i chi anfon y ffurflen yn ôl at Lywodraeth Cymru erbyn 6 Ebrill 2021.

Gallwch chi ebostio’r ffurflen i socialcarefutures@gov.wales neu drwy’r post.  Mae’r cyfeiriad yn y ffurflen.

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.