Measuring the Mountain – Cymerwch Ran yn ein Rheithgor i Ddinasyddion 2020

Mawrth 2020 | Dweud eich dweud am ofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae Measuring the Mountain yn chwilio am bobl 18 oed a drosodd i gymryd rhan mewn Rheithgor i Ddinasyddion. Grŵp o bobl yw Rheithgor i Ddinasyddion sy’n gweithio gyda’i gilydd i ateb cwestiwn am ofal cymdeithasol.  Does dim angen profiad arnoch chi neu wybodaeth arbennig i gymryd rhan.

Bydd y Rheithgor i Ddinasyddion yn digwydd ym mis Medi.  O achos Coronafeirws, bydd y Rheithgor yn digwydd dros y rhyngrwyd.  Os oes diddordeb gyda chi mewn cymryd rhan, llenwch ffurflen gofrestru’r rheithwyr a’i hanfon hi yn ôl i Measuring the Mountain erbyn 1 Gorffennaf 2020.

Am fanylion pellach, ewch i wefan Measuring the Mountain

Ffurflen gofrestru Rheithgor y Dinasyddion

Lawrlwytho yma