Senedd Ieuenctid Cymru – Arolwg Cefnogaeth Emosiynol ac Iechyd Meddwl

Ebrill 2020 | Cefnogaeth i emosiynau anodd ac iechyd meddwl

Fe fydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu gweld gan:
 Aelodau Pwyllgor Cefnogaeth Emosiynau ac Iechyd Meddwl Senedd Ieuenctid Cymru;
 Staff o Gynulliad Cenedlaethol Cymru sydd yn cefnogi’r Senedd Ieuenctid .

Fe fyddan nhw’n defnyddio’r canlyniadau i ysgrifennu adroddiad.

Am fanylion pellach, ewch i wefan Senedd Ieuenctid Cymru.