Sut i wneud yn siŵr bod pobl gydag anabledd dysgu yn cael y tai a’r gefnogaeth gorau

Mawrth 2019.  Dyma fersiwn hawdd ei ddeall o ‘Grynodeb gweithredol y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol: Datblygu arfer gwell a blaengar’.

Nod y ddogfen yma ydy:

  • rhoi cyngor am y ffyrdd gorau o ddarparu gwasanaethau tai a chefnogaeth i bobl gydag anabledd dysgu
  • edrych ar sut mae hyn yn cael ei wneud nawr a’i wneud yn well
  • edrych ar y canllaw a gafodd ei wneud ym mis Tachwedd 2017 i bobl gydag anabledd dysgu a’i wneud yn well
  • cael llais ar Raglen Gwella Bywydau Anabledd Dysgu Llywodraeth Cymru
  • gwneud yn siŵr bod gwasanaethau yn cael eu diweddaru a’u bod nhw’n berthnasol.

Am ragor o wybodaeth am y gwaith yma ewch i wefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Ymwelwch gwefan