Gwneud gwybodaeth yn hawdd i’w darllen a’i deall: lefel 2 (Caerdydd)

Dyddiad: 18.03.2020
Lleoliad: Caerdydd

Woman and man reviewing Easy Read materialsFe fydd y cwrs yn cynnwys ailadrodd egwyddorion Gwneud Gwybodaeth yn Haws i’w Darllen a’i Deall Lefel 1 ac yna’n edrych ar sut y gall cyfranogwyr ddatblygu a gwella eu sgiliau.

Fe fydd y cwrs yn helpu cyfranogwyr i weithio ar ddogfennau hirach a mwy cymhleth ac fe fydd yn canolbwyntio ar:

  • datblygu eich defnydd o iaith hawdd i’w deall
  • cynnwys yr wybodaeth berthnasol
  • rhannu gwybodaeth yn adrannau defnyddiol
  • rhoi eich dogfen mewn trefn ystyrlon
  • rhestr geiriau a mynegai

Ar ôl y cwrs yma fe fydd cyfranogwyr yn

gweithio allan yr wybodaeth berthnasol i’w chynnwys mewn dogfen hawdd i’w darllen
strwythuro dogfennau hir neu gymhleth fel eu bod yn hawdd i’w dilyn.
derbyn adborth ar y gwaith y maen nhw wedi ei gwblhau a chyngor ar ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

Ar gyfer

Unrhyw un sydd wedi mynychu Gwneud gwybodaeth yn haws i’w darllen a’i deall – lefel 1 neu sydd â phrofi ad o ysgrifennu gwybodaeth Hawdd i’w Darllen.

17 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£100.00 y person/dydd
Concession
For organisations with an annual income of less than £1Million.
£50.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability attending in their own capacity or as a representative of an organisation as volunteer, member or employee.
£25.00 y person/dydd
Parent / Family carer
Anyone who is an unpaid carer for a person with a learning disability. The person with a learning disability does not have to be with the person.
£25.00 y person/dydd
Paid Support
A paid carer supporting someone with a learning disability to attend the event who would not be able to attend/participate fully without support.
£25.00 y person/dydd
Student
Anyone who is registered as a full or part time student not in employment
£25.00 y person/dydd
Dyddiad: 18/03/2020
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr