Cyflwyniad i gefnogi pobl i fynd ar-lein (Wrecsam)

Dyddiad: 23.04.2020
Lleoliad: Wrecsam

 

Hyd: 3 awr

Mae’r cwrs yma yn briodol i staff a gwirfoddolwyr a hoffai ddatblygu gwell dealltwriaeth o gefnogi pobl i fynd ar-lein Yn ystod y sesiwn fe fydd dysgwyr yn cael gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd cynhwysiant digidol. Fe fydd y cwrs hefyd yn trafod cynghorion diogelwch ar-lein wrth gefnogi pobl ar-lein. Fe fydd rhan o’r sesiwn yn trafod ymddygiad priodol pan yn gwirfoddoli neu yn cefnogi pobl i fynd ar-lein.

Gofynion Mynediad

  • Rhaid i’r holl gyfranogwyr gael rhywfaint o gymhwysedd mewn sgiliau TG.
  • Mae’r cwrs yma’n cael ei gyflwyno drwy ddulliau digidol ac felly mae’n hanfodol bod cyfranogwyr yn gallu ymgysylltu’n llawn gyda’r broses yma.
  • Fe fydd angen mynediad i amrediad o wefannau ac fe fydd angen offer digidol.

Ar ddiwedd y sesiwn fe fydd gan ddysgwyr:

  1. Dealltwriaeth o bwysigrwydd Cynhwysiant Digidol
  2. Y gallu i oresgyn y rhwystrau a’r gallu i annog manteision cynhwysiant digidol
  3. Amrediad o adnoddau sydd yn gallu helpu i gefnogi pobl ar-lein
  4. Gwybodaeth Diogelwch Ar-lein, i wirfoddolwyr a chleientiaid
  5. Gwybodaeth am ymddygiad priodol wrth gefnogi neu wirfoddoli

Tasgau Enghreifftiol:

Fe fydd tasgau’n cynnwys y defnydd o offer a thechnegau digidol i’w defnyddio wrth gefnogi rhywun i fynd ar-lein, darganfod y manteision a’r rhwystrau y mae cleientiaid yn eu wynebu pan maen nhw wedi eu heithrio’n ddigidol. Rydyn ni’n edrych ar sut i blannu’r sgiliau a’r offer yma mewn bywyd bob dydd. Fe fyddwn hefyd yn ysgyried yr ôl troed digidol a’i effeithiau drwy gynnal chwiliad google o’r dysgwyr yn ystod y sesiwn. Er enghraifft rydyn ni’n ystyried taith cleient penodol a thrwy ddefnyddio ap o’r enw Popplet rydyn ni’n dylunio  map meddwl o’r gwahanol fanteision cymdeithasol/economaidd/personol o fod ar-lein.

15 o leoedd ar gael
Standard
Ticket for anyone who does not fall into any of the categories below.
£0.00 y person/dydd
Concession
For organisations with an annual income of less than £1Million.
£0.00 y person/dydd
Person with a learning disability
Anyone who has a learning disability attending in their own capacity or as a representative of an organisation as volunteer, member or employee.
£0.00 y person/dydd
Parent / Family Carer
Anyone who is an unpaid carer for a person with a learning disability. The person with a learning disability does not have to be with the person.
£0.00 y person/dydd
Paid Support
A paid carer supporting someone with a learning disability to attend the event who would not be able to attend/participate fully without support
£0.00 y person/dydd
Student
Anyone who is registered as a full or part time student not in employment
£0.00 y person/dydd
Dyddiad: 23/04/2020
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr