Rydyn ni’n awyddus mai Cymru fydd y wlad orau ar gyfer pobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi ac rydyn ni’n chwilio am ddau ymddiriedolwr newydd i’n helpu i gyflawni hyn.

Mae dau le gwag gyda ni ein categori Darparwr Cymorth Teuluol a Gofalwyr Teuluol.  Os cynrychiolwch chi sefydliad sydd y darparu’r gwasanaethau hyn, yna hoffen ni glywed oddi wrthych.

Mae gwybodaeth ar fod yn Ymddiriedolwr a Ffurflen Gais ar gael i chi eu llawrlwytho.

4 Rhagfyr 2020 yw’r dyddiad cau.  Cyflwynir ceisiadau i’r aelodau llawn ar gyfer etholiad yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 14 Rhagfyr 2020.