Elusen Cymru gyfan ydyn ni a’n cenhadaeth yw gwneud Cymru’r wlad orau yn y byd i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu a gweithio ynddi.

Rydyn ni’n chwilio am rywun gyda phrofiad o gyfrifeg elusennol i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Darganfyddwch fwy am fod yn Ymddiriedolwr yma.

Gyda chefnogaeth ein Uwch Swyddog Cyllid a gweithio ochr yn ochr â’n Trysorydd presennol, byddwn ni’n eich helpu i baratoi i gymryd y rôl hon yn hwyr y flwyddyn nesaf.

Efallai mai cyfle delfrydol fydd hwn os ydych chi am wella’ch gyrfa.

Mae’r rôl hon yn gyfrifol am gynghori ac arwain ar faterion ariannol yn ogystal â:

  • Sicrhau bod ein cyllid yn cyd-fynd â’r gyfraith
  • Monitro ein gweithgaredd ariannol i sicrhau ein bod ni’n gwario arian at y diben y mae e wedi’i fwriadu a bod digon o arian gyda ni i wneud ein gwaith
  • Adrodd i Fwrdd Ymddiriedolwyr a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  • Cadeirio’r is-grŵp cyllid
  • Cwrdd â’n archwilwyr

Byddwch chi’n ymuno â grŵp cyfeillgar, medrus a phrofiadol o Ymddiriedolwyr presennol o gefndiroedd amrywiol a chân nhw eu cefnogi gan dîm o staff llawn cymhelliant, medrus a gweithgar.

Am ragor o wybodaeth ac i gynnig:

Disgrifiad swydd y Trysorydd

Taflen gwybodaeth i ymddiriedolwyr

Ffurflen gais

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Joanne Moore ar 029 2068 1160.

Dyddiad cau:

5 Tachwedd 2021

Cynhelir etholiadau ymddiriedolwyr yn ein CCB ar 24 Tachwedd 2021.

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled Cymru.