Hoffech chi helpu i wneud Cymru’r wlad orau yn y byd i bobl ag anabledd dysgu fyw, dysgu a gweithio ynddi?  Yna cyfle cyffrous fydd hwn i chi fod yn rhan o ddatblygu sefydliad deinamig a blaengar.

Hoffen ni glywed oddi wrthoch chi os ydych chi’n:

  • gynrychiolydd sefydliad gofalwyr teulu neu ddarparwyr cymorth teuluol
  • person ag anabledd dysgu
  • wedi ymrwymo i’n gwaith ac eisiau gwneud gwahaniaeth
  • dod o grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)
  • profiadol mewn maes cyllid a chyfrifeg elusennol i weithio ochr yn ochr â’n Trysorydd wrth baratoi i gymryd y swydd hon yn y pendraw. Darganfyddwch fwy am y rôl hon yma.

Fel Ymddiriedolwr, byddwch chi’n sicrhau ein bod ni’n gwneud yr hyn a ddwedwn ni y gwnawn ni, ein bod ni’n rheoli ein gwaith a’n harian yn gyfrifol, bod y penderfyniadau iawn yn cael eu gwneud a’n bod ni’n cynllunio’n ofalus at y dyfodol.

Byddwch chi’n ymuno â grŵp cyfeillgar, medrus a phrofiadol o Ymddiriedolwyr presennol o gefndiroedd amrywiol a chân nhw eu cefnogi gan dîm o staff llawn cymhelliant, medrus a gweithgar.

Am ragor o wybodaeth ac i gynnig:

Taflen gwybodaeth i ymddiriedolwyr

Ffurflen gais

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Joanne Moore ar 029 2068 1160

Dyddiad cau:

5 Tachwedd 2021

Cynhelir etholiadau ymddiriedolwyr yn ein CCB ar 24 Tachwedd 2021.

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled Cymru.