Zoe Richards i gymryd drosodd fel Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro.

Datganiad o Phil Madden, Cadeirydd Anabledd Dysgu Cymru:

“Rwy’n ysgrifennu i‘ch hysbysu i chi y bydd Martyn Jones yn gadael Anabledd Dysgu Cymru. Mae’r ymddiriedolwyr yn gwerthfawrogi’r gwaith caled ac ymrwymiad y mae wedi dangos tra yn y swydd a dymunwn yn dda iddo yn y dyfodol.

“Fe fydd yr ymddiriedolwyr yn edrych i benodi olynydd parhaol maes o law, ond yn y cyfamser rydym yn falch o gyhoeddi mai Zoe Richards fydd y Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro ar unwaith.

“Hi bellach yw’r prif bwynt cyswllt ar gyfer gohebiaeth a chyfathrebu arall. Gallwch ei chyrraedd ar zoe.richards@ldw.org.uk neu 02920 681160.

“Fel arfer, mae ymddiriedolwyr a staff wedi ymrwymo i weithio’n agos atoch chi i wella bywydau a chyfraniadau dinesydd pobl ag anableddau dysgu a’u teulouedd.”

Phil Madden

Cadeirydd Anabledd Dysgu Cymru
Ar ran ymddiriedolwyr Anabledd Dysgu Cymru