logo

Mae Anabledd Dysgu Cymru am i bobl ag anabledd dysgu gael y dechnoleg bersonol sydd ei hangen arnynt i fyw bywydau annibynnol, iach, cysylltiedig a diogel.

Sefydlwyd Cymuned Ymarfer Technoleg Bersonol Cymru Gyfan yn haf 2019 i hybu annibyniaeth, dewis a rheolaeth i bobl ag anabledd dysgu drwy ddefnyddio technoleg sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae’r ymarfer cymunedol newydd wedi tyfu o fod yn grŵp llai yr ydym wedi bod yn ei hwyluso ers dwy flynedd.

Nodau’r grŵp yw:

  • Hyrwyddo’r defnydd moesegol o dechnoleg bersonol.
  • Hybu annibyniaeth, dewis a rheolaeth ar gyfer pobl ag anabledd dysgu drwy ddefnyddio technoleg sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter i:

  • Hyrwyddo’r defnydd o dechnoleg bersonol
  • Cydweithio a rhannu arferion da
  • Penderfynu ar ei flaenoriaethau gwaith
  • Cydweithio ar gamau gweithredu y cytunwyd arnynt i gyflawni’r canlyniadau a ddymunir o fewn amserlenni penodedig.

Aelodaeth

Mae’r aelodaeth yn rhad ac am ddim ac yn agored i gomisiynwyr, addysg, cyflogaeth, gofalwyr teuluol, iechyd, tai, pobl ag anabledd dysgu, hunan-eiriolaeth, darparwyr cymorth, trafnidiaeth, ymchwil, Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â Simon Rose ar 029 2068 1173 neu anfon neges e-bost at simon.rose@ldw.org.uk neu gofrestru ar-lein yma.
Ymuno a’r cymuned

Dogfennau a gwybodaeth ddefnyddiol:

Fframwaith Moesegol Cymuned Ymarfer Technoleg Bersonol Cymru Gyfan

Dywedwch wrthym amdanoch chi a thechnoleg Saesneg Plaen

Cylch Gorchwyl cymuned ymarfer technoleg bersonol Cymru gyfan

Digwyddiad Cymorth i Fyw yn yr 21ain ganrif

Helpwch ni i gasglu straeon

Rydym am gyhoeddi straeon am arferion da sy’n ymwneud â phobl sy’n defnyddio technoleg yn eu bywydau a’r gwahaniaeth mae’n ei wneud. Defnyddiwch naill ai:

Dywedwch wrthym amdanoch chi a thechnoleg – Lawrlwytho’r ddogfen a’i llenwi neu

Dywedwch wrthym amdanoch chi a thechnoleg – ffurflen ar-lein