Valued Lives logo

Mae ein prosiect Bywyd Gwerthfawr yn cefnogi gweledigaeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i hyrwyddo llesiant, hawliau, amddiffyniad a buddiannau pobl gydag anabledd dysgu o enedigaeth i henoed.


1 Ebrill 2016 – 31 Mawrth 2020. Cyllidwyd gan Grant Trydydd sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.


Rydyn ni eisiau i blant pobl ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu ar draws Cymru gael eu grymuso i gael mwy o ddewis a rheolaeth dros eu bywydau a gallu byw yn fwy annibynnol.

Groups of people around kitchen table, eating and drinking

Mae Bywyd Gwerthfawr yn gweithio mewn 4 maes: