Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2016 i Mawrth 2017