Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2015 i Mawrth 2016