Rydym yn gyffroes iawn bod gennym 16 o redwyr yn codi arian ar gyfer ein prosiect Ffrindiau Gigiau yn Hanner Marathon Caerdydd eleni. Dyma sut y gallwch gefnogi Tîm Ffrindiau Gigiau, a hefyd helpu ein prosiect i dyfu er mwyn inni allu cefnogi rhagor o oedolion gydag anableddau dysgu gyda Ffrind Gigiau ar draws Cymru.

Mae Hanner Marathon Caerdydd yn un or rasys ffordd mwyaf yn y DU, gyda tua 25,000 o redwyr yn cymryd rhan yng nghwrs eiconig 13.1 milltir ym mhrifddinas Cymru ar ddydd Sul 6 Hydref. Fe fydd nifer yn codi arian i elusennau ac rydym yn hynod o ddiolchgar i’n rhedwyr  – Charley, Sydney, Jimmy, Richard, Madison, Rhydian, Antony, Zack, Alan, Jake, Salvatore, Neil, Rebecca, Kai, Lyndsey, a Zhanar – ac fe fydd eu hymdrech i godi arian yn cael effaith enfawr ar y gwaith rydym yn ei wneud gyda Ffrindiau Gigiau yng Nghymru.

Cefnogwch ein rhedwyr

Gydag ychydig dros wythnos i fynd cyn ras ffordd fwyaf Cymru rydym eisoes wedi codi bron i un rhan o dair o’n nod codi arian o £4,800!

Fe fydd pob ceiniog a fydd yn cael eu codi yn mynd tuag at ein prosiect Ffrindiau Gigiau, ac fe fydd hyn yn ein helpu i gefnogi rhagor o Ffrindiau Gigiau yn yr ardaloedd lle rydym eisoes yn gweithio ynddyn nhw (Caerdydd, Pen-y-bont, Bro Morgannwg ac o’r flwyddyn newydd, Rhondda Cynon Taf) yn ogystal â helpu gyda’n cynlluniau i ehangu Ffrindiau Gigiau ar draws Cymru.

Dyma sut y gallwch gefnogi ein rhedwyr yn Nhîm Ffrindiau Gigiau.

Cyfrannwch yn nhudalennau codi arian ein rhedwyr!

Y ffordd orau o gefnogi ein rhedwyr ydy drwy gyfraniad i un o’r tudalennau codi arian isod.

Hanner Marathon Caerdydd – Sul, 6 Hydref 2019

Rydym yn hynod o ddiolchgar i’n holl redwyr gyda #TîmGigBuddies yn Hanner Marathon Caerdydd eleni:

Hanner Marathon Amsterdam – Sul 20 Hydref 2019

Rydym hefyd yn hynod o ddiolchgar bod un o’n gwirfoddolwyr Ffrindiau Gigiau, Mel Beard, yn codi arian ac yn rhedeg ar gyfer #TîmGigBuddies yn Hanner Marathon Amsterdam eleni. Gallwch gefnogi Mel drwy gyfrannu yn ei thudalen codi arian isod.

Cefnogwch ein rhedwyr ar y diwrnod!

Gallwch gefnogi ein rhedwyr ar hyd llwybr y ras, neu yn un o’r Gorsafoedd Cefnogi Ffrindiau Gigiau. Fe fyddwn yn cyhoeddi lleoliad ein Gorsafoedd Cefnogi yr wythnos nesaf.

Fe fydd Hanner Marathon Caerdydd yn cychwyn am 10am ar ddydd Sul 6 Hydref, ac fe fydd y râs cadeiriau olwyn yn cychwyn am 9:50am.

Fe fydd y râs yn cychwyn o flaen Castell Caerdydd, ar Stryd y Castell ac yna’n dilyn llwybr o amgylch Caerdydd drwy Glan-yr-Afon, Grangetown, Marina Penarth, Bae Cardydd, Trebiwt, y Rhath, Lakeside a Cathays cyn gorffen yn y Ganolfan Ddinesig. Mae pob râs yn cychwyn yn Stryd y Castell yng nghanol y ddinas, Gallwch weld map manwl o’r llwybr ar wefan Hanner Marathon Caerdydd.

Cefnogwch ein rhedwyr ar y cyfryngau cymdeithasol!

Gallwch gefnogi ein rhedwyr ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnodau #TeamGigBuddies a #TîmFfrindiauGigiau. Gallwch rannu’r erthygl yma, rhoi cynghorion i’n rhedwyr, hyrwyddo ein Ffrindiau Gigiau ar Facebook, Twitter a thudalennau gwefannau, neu dymuno ‘pob lwc’  inni ar ddiwrnod y râs!

A group of Gig Buddies during the Pride Cymru parade. They are smiling and are wearing lgbt rainbows and have an lgbt rainbow flag

Rhai o’r Ffrindiau Gigiau yng Ngorymdaith Pride Cymru eleni yng Nghaerdydd