Dyma gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol mewn datblygiad sefydliad deinamig ac effeithiol.

Mae Anabledd Dysgu Cymru  yn chwilio am:

  • bobl ag anabledd dysgu;
  • cynrychiolwyr o’n Haelodaeth Gyflawn;
  • eraill sydd â diddordeb ymroddedig yn ein gwaith.

Byddwch yn governance am y llywodraethiant, datblygu strategol a rheolaeth ariannol pwyllog.  Byddwch yn ymuno â grŵp presennol o ymddiriedolwyr gydag ystod eang o sgiliau proffesiynol a phrofiad a gefnogir gan dîm o staff brwdfrydig, medrus a diwyd.

Mae gennym 5 lle gwag yn ein categori Cymunedau o Ddiddordeb sydd yn agored i gynrychiolwyr o gyrff aelodaeth gyflawn a 3 lle gwag hefyd yn ein categori Seddi Agored sydd yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn ein gwaith.

I ddarganfod rhagor am fod yn Ymddiriedolwr, y sgiliau yr ydym yn chwilio amdanyn nhw a’r llefydd gwag sydd gennym , lawrlwythwch ein Taflen Wybodaeth i YmddiriedolwyrFfurflen Ymgeisio neu gysylltwch â Joanne Moore ar 029 20681160 i gael trafodaeth.

Dyddiad cau: 31ain Hydref 2019

Caiff etholiadau’r ymddiriedolwyr eu cynnal yn ein CCB ar 6ed Tachwedd 2019.