Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fersiwn Hawdd ei Ddeall o’r diweddariad am warchod coronafeirws diweddaraf, yn esbonio y gall pawb sydd wedi bod yn gwarchod stopio ar ôl 16eg Awst.

Mae llythyron gan Brif Swyddog Meddygol Cymru yn cael eu hanfon ar hyn o bryd i’r rhai sydd wedi bod yn gwarchod. Mae’r llythyr yn rhoi manylion am y gefnogaeth a fydd ar gael o hyd i’r grŵp gwarchod, a’r ffyrdd gorau o ddal i gadw’n ddiogel rhag coronafeirws wrth i’r gwarchod ddod i ben.

Mae fersiwn Hawdd ei Ddeall o’r diweddariad hwn, a gynrychodd gan Anabledd Dysgu Cymru, ar gael yma.  Mae e’n esbonio sut mae’r cyngor yn newid oherwydd bod llai o siawns o ddal coronafeirws yng Nghymru bellach. Ond mae’n rhaid rhagofalu o hyd.

Bydd y grŵp gwarchod yn dal i gael y dewis cyntaf o amseroedd danfoniadau adref yr archfarchnadoedd a bydd y gwasanaeth danfon presgripsiynau yn dal i fynd hyd at ddiwedd mis Medi 2020. Bydd Llywodraeth Cymru’n cadw rhestr o bobl oedd yn gwarchod er mwyn eu diweddaru os bydd rhaid. Er enghraifft, os daw coronafeirws yn ôl mewn rhai ardaloedd, efallai bydd rhaid i Brif Swyddog Meddygol ofyn i bobl yn yr ardal honno i warchod eto.

Gallwch chi dod o hyd i’r manylion pellach yn y ddogfen Hawdd ei Deall. Mae hi’n trafod:

  • Pam mae’r cyngor yn newid
  • Sut bydd Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r rhai sydd yn gwarchod ar ôl 16eg Awst
  • Plant a phobl ifanc
  • Cadw’n ddiogel pan ydych chi’n stopio gwarchod
  • Gofalwyr a gweithwyr cymorth
  • Meddyginiaeth ac apwyntiadau meddygon ac apwyntiadau ysbytai
  • Mynd i’r gwaith ac i’r ysgol
  • Iechyd Meddwl a Lles
  • Manylion cyswllt eich cyngor lleol chi

Am yr wybodaeth ddiweddaraf am coronafeirws, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.