Personal relationships and sexuality (Cardiff)

Date: 11.03.2020
Location: Cardiff

close up of man and woman holding hands

This course will help you understand your role in supporting adults with their relationships and sexuality. You will learn how to be er support people to lead happy and fulfilled lives within the context of current legislation and the need to ensure physical and emotional safety. The course raises awareness of issues of personal relationships and sexuality in an open and honest environment where concerns can be shared and explored.

Course includes:

  • the importance of relationships
  • understanding our own ideas and opinions
  • our own roles in supporting people in relationships
  • sexuality and sexual relationships
  • personal hygiene and sexuality
  • sex and the law
  • contraception & family planning issues.

Designed for

For anyone supporting people with learning disabilities who would like to feel more confident in their role when supporting someone looking for, starting, or within a personal relationship.

17 places available
Safonol
Tocyn i unrhyw un sydd ddim yn dod o dan unrhyw un o’r categorïau isod.
£100.00 per person / day
Sefydliad bach
I gyrff gydag incwm blynyddol o lai na £1 miliwn.
£50.00 per person / day
Person gydag anabledd dysgu
Unrhyw un sydd ag anabledd dysgu yn mynychu yn ei gapasiti ei hun neu fel cynrychiolydd corff fel gwirfoddolwr, aelod neu gyflogai.
£25.00 per person / day
Rhiant/Gofalwr Teulu
Unrhyw un sydd yn ofalwr di-dâl i berson gydag anabledd dysgu. Does dim rhaid i’r person gydag anabledd dysgu fod gyda’r person.
£25.00 per person / day
Gofalwr cyflogedig
Gofalwr cyflogedig sydd yn cefnogi rhywun ag anabledd dysgu i fynychu’r digwyddiad na fyddai wedi gallu mynychu/cymryd rhan yn y digwyddiad yn llawn heb gefnogaeth.
£25.00 per person / day
Myfyriwr
Unrhyw un sydd wedi cofrestru ar gwrs llawn neu ran amser yn berthynol i iechyd a gofal cymdeithasol.
£25.00 per person / day
Date: 11/03/2020
Learning Disability Wales, 41 Lambourne Crescent Cardiff Business Park, Llanishen, Cardiff, CF14 5GG
Telephone 029 2068 1160 Fax 029 2075 2149 Email enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders