close up of man and woman holding hands

Fe fydd y cwrs yma yn eich helpu i ddeall eich rôl mewn cefnogi oedolion gyda’u pherthnasoedd a’u rhywioldeb. Fe fyddwch yn dysgu sut i gefnogi pobl yn well i arwain bywydau hapus a bodlon o fewn cyd-destun y ddeddfwriaeth gyfredol a’r angen i sicrhau diogelwch corfforol ac emosiynol.

Mae’r cwrs yn codi ymwybyddiaeth o faterion perthnasoedd personol a rhywioldeb mewn amgylchedd agored a gonest lle mae modd rhannu ac archwilio pryderon.

Mae’r cwrs yn cynnwys

  • Pwysigrwydd perthnasoedd
  • Deall ein syniadau a’n barn ein hunain
  • Ein rolau ein hunain mewn cefnogi pobl mewn perthnasoedd
  • Rhywioldeb a pherthnasoedd rhywiol
  • Glanweithdra personol a rhywioldeb
  • Rhyw a’r Gyfraith
  • Materion atal cenhedlu a chynllunio teulu

Ar gyfer

Unrhyw un sy’n cefnogi pobl ag anableddau dysgu a hoffai deimlo’n fwy hyderus yn eu rôl pan yn cefnogi rhywun sydd yn chwilio am, yn cychwyn neu eisoes mewn perthynas bersonol.