Cloi allan: adroddiad damniol yn datgelu sut y tynnodd pandemig sylw at anghydraddoldebau i bobl anabl yng Nghymru

Darllen mwy

Opsiynau nawdd ar gyfer ein Cynhadledd Flynyddol 2021 – Gallwn ei weithio allan

Cliciwch yma am ein hopsiynau noddi

Helpu pobl i gyfathrebu ar-lein

24 Medi

Gwella ein gwaith ar bolisi, ymchwil, cyfathrebu a phrosiectau arloesol

Darllen mwy

Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu a’u cefnogwyr nhw

Darllen mwy

Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Digwyddiadau

Mae ein cyrsiau a'n digwyddiadau hyfforddi yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu'ch profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Gweler holl digwyddiadau

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Os hoffech wybod ein holl newyddion, prosiectau a digwyddiadau, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr