Cefnogaeth ar gyfer byw yn yr 21ain ganrif

Technoleg ym mywydau pobl gyda anabledd dysgu

10 Mawrth, Llanwrst

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am Swyddog Cyfathrebu Hygyrch newydd

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am ddau ymddiriedolwr newydd

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Ni ddylai ysbyty fyth fod yn gartref i neb

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Cynllun Strategol

Darllenwch ein adroddiad blynyddol ar gyfer Ebrill 2018 i Mawrth 2019

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Creu Cymru sy’n gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu.

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Digwyddiadau

Mae ein cyrsiau a'n digwyddiadau hyfforddi yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu'ch profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Gweler holl digwyddiadau

Arhoswch yn y dolen

Os hoffech wybod am ein holl newyddion prosiect a digwyddiadau, ymunwch i dderbyn ein newyddlen.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr