Cyhoeddi ein Cadeirydd newydd, Tracy Hammond

Darganfod mwy

 

Cymerwch ran yn ein cynhadledd flynyddol

Rhowch gyflwyniad neu prynwch docynnau

Darganfod mwy

Dysgu sut i wneud gwybodaeth yn hawdd ei darllen a’i deall

Darganfod mwy ac archebwch eich lle

Adnabod fi, adnabod chi – cael gwybod am gymorth cyflogaeth yn y digwyddiadau hyn

Darganfod mwy

Deiseb i roi diwedd ar gadw pobl ag anabledd dysgu yn yr ysbyty

Darganfod mwy

Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Mae ein cyrsiau a'n digwyddiadau hyfforddi yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu'ch profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Os hoffech wybod ein holl newyddion, prosiectau a digwyddiadau, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders