Yr hyn rydyn ni’n ei wybod am pryd y bydd pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru yn cael y brechlyn coronafeirws

Darllen mwy

Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am ddau gydweithiwr newydd i ymuno â’n tîm

Ymgeisiwch nawr

Mae Anabledd Dysgu Cymru wrth eu bodd wrth gyflwyno ein Cadeirydd newydd benodi, Jon Day

Darllen mwy

Mae Ffion yn gofyn i bobl ag anabledd dysgu leisio eu barn

Darllen mwy

Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu a’u cefnogwyr nhw

Darllen mwy

Creu Cymru sy’n gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu.

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Digwyddiadau

Mae ein cyrsiau a'n digwyddiadau hyfforddi yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu'ch profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Gweler holl digwyddiadau

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Os hoffech wybod ein holl newyddion, prosiectau a digwyddiadau, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr