Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am 2 ymddiriedolwr newydd

Gallwch ddarganfod mwy am hyn ma

Astudio bywydau pobl ag anabledd dysgu drwy’r pandemig coronafeirws yng Nghymru

Allwch chi ein helpu ni?

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Cyhoeddi ein Cydgysylltwyr Prosiect newydd ar gyfer Ffrindiau Gigiau Gogledd Cymru!

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu a’u cefnogwyr nhw

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Creu Cymru sy’n gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu.

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Arhoswch yn y dolen

Os hoffech wybod am ein holl newyddion prosiect a digwyddiadau, ymunwch i dderbyn ein newyddlen.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr