Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am staff newydd i ymuno gyda’n tîm

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Canllaw: Comisiynu llety a chefnogaeth ar gyfer bywyd da i bobl gydag anabledd dysgu

Dogfenau, crynodeb, hawdd ei ddeall a cyflwyniadau

Ymgynghori: Parcio i bobl anabl a deiliaid Bathodyn Glas

Dywedwch eich barn

Anabledd Dysgu Cymru yn lansio gwefan symlach a gwell

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Mae ein hadolygiad blynyddol newydd ar-lein i’w ddarllen

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Rydym yn falch o gyhoeddi ein rhaglen hyfforddi newydd ar gyfer 2019

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Creu Cymru sy’n gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu.

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Digwyddiadau

Mae ein cyrsiau a'n digwyddiadau hyfforddi yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu'ch profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Gweler holl digwyddiadau

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Arhoswch yn y dolen

Os hoffech wybod am ein holl newyddion prosiect a digwyddiadau, ymunwch i dderbyn ein newyddlen.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr