Mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ail-ddechrau ei rhaglen Gwella Bywydau Pobl ag Anabledd Dysgu

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Pawb

Dysgwch fwy am ein cynhadledd flynyddol a sut allwch fod yn rhan ohoni.

Dysgwch fwy

Mae Sefydliad Bevan yn galw am fwy o gefnogaeth ar gyfer pobl sy wedi bod yn gwarchod

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu a’u cefnogwyr nhw

Gallwch ddarganfod mwy am hyn yma

Creu Cymru sy’n gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu.

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Digwyddiadau

Mae ein cyrsiau a'n digwyddiadau hyfforddi yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu'ch profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Gweler holl digwyddiadau

Arhoswch yn y dolen

Os hoffech wybod am ein holl newyddion prosiect a digwyddiadau, ymunwch i dderbyn ein newyddlen.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr