Mae Ffrindiau Gigiau Cymru yn chwilio am Gydlynydd Cymorth Prosiect

Darganfod mwy

Dweud eich dweud am lleihau arferion cyfyngol

Digwyddiadau am pobl gyda anabledd dysgu

Darganfod mwy

 

Cymerwch ran yn ein cynhadledd flynyddol

Rhowch gyflwyniad neu prynwch docynnau

Darganfod mwy

Deiseb i roi diwedd ar gadw pobl ag anabledd dysgu yn yr ysbyty

Darganfod mwy

Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Mae ein cyrsiau a'n digwyddiadau hyfforddi yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu'ch profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Os hoffech wybod ein holl newyddion, prosiectau a digwyddiadau, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Our Partners & Funders