Ymunwch â ni i weld sut mae’r cyfnod clo a’r pandemig wedi effeithio ar bobl sydd ag anabledd dysgu.

17 Mai 2021, 1:00 – 2:30, trwy Zoom

Darllen mwy

Rhedeg i Ffrindiau Gig yn Hanner Marathon Caerdydd

Darllen mwy

Gwella ein gwaith ar bolisi, ymchwil, cyfathrebu a phrosiectau arloesol

Darllen mwy

Adnoddau hawdd ei ddeall ar y brechlyn Coronafeirws

Darllen mwy

Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Digwyddiadau

Mae ein cyrsiau a'n digwyddiadau hyfforddi yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu'ch profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Gweler holl digwyddiadau

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Os hoffech wybod ein holl newyddion, prosiectau a digwyddiadau, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr