Mae’r pandemig wedi lleihau mynediad yn sylweddol at wasanaethau gofal a chymorth i oedolion ag anabledd dysgu

Darllen mwy

Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â’n tîm

Gwneud cais

Brechlyn Covid-19: canllawiau newydd yn cynnwys mwy o bobl ag anabledd dysgu yng ngrŵp blaenoriaeth 6

Darllen mwy

Adnoddau hawdd ei ddeall ar y brechlyn Coronafeirws

Darllen mwy

Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu a’u cefnogwyr nhw

Darllen mwy

Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi

Newyddion

Rhoi gwybod i'r newyddion diweddaraf, barn a digwyddiadau o'r sector anabledd dysgu yng Nghymru.

Gweller holl newyddion

Cofrestrwch i gael diweddariadau

Os hoffech wybod ein holl newyddion, prosiectau a digwyddiadau, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Datganiad Preifatrwydd

41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr