Rydym eisiau i Gymru fod y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd i fyw, dysgu a gweithio ynddi.

Rydyn ni’n chwarae rôl unigryw mewn gwneud i hyn ddigwydd – drwy ein gwasanaethau ein hunain, gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff eraill a dylanwadu ar bolisi.