Mae ein tîm o staff wedi’u lleoli yn ein swyddfeydd yn Llanisien, Caerdydd.

Rydyn ni’n cael ein harwain gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, sydd yn dîm amrywiol o wirfoddolwyr medrus a phrofiadol di-dâl. Mae yna 16 sedd ar gael i ymddiriedolwyr sydd yn gwasanaethau am dymor mewn swydd o 2 flynedd.

Dysgwch ragor am sut rydyn ni’n cael ein rhedeg yma.Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni fel ymddiriedolwr, siaradwch os gwelwch yn dda gyda Joanne Moore, ein Rheolwr Adnoddau Dynol a Llywodraethiant.