Group photo of the Learning Disability Wales team. Everyone is wearing red polo shirts, smiling and looking at the cameraMae gennym swyddfa yn Llanisien, Caerdydd ac mae ein tim yn mwynhau cymysgedd o weithio yn y swyddfa, hybrid a gweithio o gartref

Rydyn ni’n cael ein harwain gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, sydd yn dîm amrywiol o wirfoddolwyr medrus a phrofiadol di-dâl. Mae yna 14 sedd ar gael i ymddiriedolwyr sydd yn gwasanaethau am dymor mewn swydd o 2 flynedd.  Mae gennym hefyd ychydig o Gynghorwyr sydd yn darparu sgiliau ac arbenigedd ychwanegol i’r Bwrdd.

Dysgwch ragor am sut rydyn ni’n cael ein rhedeg yma. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni fel ymddiriedolwr, siaradwch os gwelwch yn dda gyda Joanne Moore, ein Rheolwr Adnoddau Dynol a Llywodraethiant.