Darllenwch neu lawrlwythwch waith hawdd ei ddeall gan Hawdd ei Ddeall Cymru, gwasanaeth hawdd ei ddeall Anabledd Dysgu Cymru. Cysyllwch i gael dyfynbris am ddim a darganfod sut y gallwn wneud eich gwybodaeth yn hygyrch ac yn haws ei ddarllen i bobl gydag anabledd dysgu.

Ffoniwch ni ar 029 2068 1160 neu e-bostiwch easyread@ldw.org.uk.