Dysgwch beth rydyn ni wedi ei wneud yn y flwyddyn ddiwethaf i wella bywydau plant, pobl ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu yng Nghymru.

Mae ein hadroddiad blynyddol yn darparu gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n cyflawniadau yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, yn ogystal â manylion am ein cyfrifon ariannol.