Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi sut y byddwn yn defnyddio’r Gymraeg yn ein gwaith. Rydym yn credu y dylem wneud ein gorau i sicrhau bod pobl yn gallu defnyddio ein gwasanaethau yn Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Mae’n cynllun iaith Gymraeg yn dweud:

 • Beth yr ydym yn ei wneud nawr yn y ddwy iaith.
 • Y pethau newydd yr ydym yn mynd i’w gwneud yn y ddwy iaith.
 • Pwy fydd yn gwneud y gwaith.

Ein cynllun iaith Gymraeg yn cynnwys:

 • Ein delwedd
 • Dogfennau print, dogfennau ar e-bost
 • Ein gwefan
 • Pobl yn ein ffonio
 • Pobl yn ysgrifennu llythyr neu yn anfon e-bost atom
 • Hyfforddiant a digwyddiadau
 • Gweithio ar brosiectau a gweithio gyda chyrff eraill
 • Hyfforddiant i staff ac ymddiriedolwyr

Lawlwytho ein cynllun iaith Gymraeg yma.

Lawlwytho ein cynllun iaith Gymraeg Crynodeb hawdd i’w ddarllen yma.