Mae’r prosiect Engage to Change ar hyn o bryd yn rhedeg ar draws Cymru gyfan i gefnogi pobl ifanc 16-25 oed gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i gael lleoliadau gwaith cyflogedig yn para rhwng 6 a 12 mis.


1 Mehefin 2016 – 31 Mawrth 2021. Cyllidwyd gan Grant Getting Ahead 2 y Loteri Fawr.


Ein nod ydy helpu dros 1000 o’r bob ifanc yma i gyflawni eu llawn botensial drwy eu cefnogi i gael profiad yn y gweithlu a datblygu sgiliau trosglwyddadwy drwy ddull wedi’i ganoli ar y person. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros 5 mlynedd, yn cynnig hyfforddiant un i un a chefnogaeth cyflogaeth arbenigol i’r person ifanc ac i’r cyflogwr.Engage to Change logo -illustration of cogs in different colours

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn arwain consortiwm o gyrff i ddarparu’r prosiect Engage to Change. Mae’r rhain yn cynnwys  asiantaethau cyflogaeth  ELITE (yn ne Cymru) ac Agoriad (yng ngogledd Cymru), y corff hunaneiriolaeth  Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, a’r Ganolfan Genedlaethol dros Iechyd Meddwl (NCMH) ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydyn ni hefyd yn gweithio mewn cydweithrediad gydar rhaglen interniaeth ryngwladol  Prosiect SEARCH.

Cyllidir y prosiect gan Getting Ahead 2 grant Cronfa’r Loteri Fawr – y dyfarniad mwyaf erioed gan y corff yng Nghymru. Datblygwyd y grant mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru i ateb blaenoriaethau i gefnogi plant a phobl ifanc. Fe’i cyllidir gan arian a fu ynghwsg mewn cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu ar draws y DU am 15 mlynedd neu fwy.

Am ragor o wybodaeth am Engage to Change ewch i’n gwefan prosiect neilltuol . Yno fe welwch straeon personol, blogiau, fideos, gwybodaeth hawdd ei ddeall a’r holl newyddion diweddaraf.

Gallwch dderbyn y diweddaraf am y prosiect hefyd drwy ein dilyn ar FacebookTwitter, ac YouTube.