Fe fydd ein prosiect mawr newydd ‘Pobl yr 21ain Ganrif’ yn sicrhau ein bod, yn y Gymru fodern heddiw yn cyd-greu dewis, cyfle a chefnogaeth i bobl gydag anabledd dysgu i fyw bywydau modern.

Fe fydd y prosiect yn dathlu pobl gydag anabledd dysgu fel crewyr, cyfranwyr a dinasyddion Cymru ac fe fydd yn herio’r syniad mai dim ond defnyddwyr gwasanaethau ydy pobl gydag anabledd dysgu ac/neu yn dibynnu ar eraill.

Fe fydd y prosiect yn cyflwyno 4 thema:

  • Teuluoedd yr 21ain Ganrif
  • Lleisiau’r 21ain Ganrif
  • Pobl Iach yr 21ain Ganrif
  • Byw yn yr 21ain Ganrif

Fe fyddwn yn gweithio gyda’n rhwydweithiau a’n partneriaid cyfredol, cyrff prif ffrwd a llunwyr newid oddi mewn a thu allan i fyd anabledd.

Gyda’n gilydd fe fyddwn yn gweithio i wneud Cymru y wlad orau yn y byd i bobl gydag anabledd dysgu i fyw, dysgu a gweithio ynddi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch os gwelwch yn dda gyda enquiries@ldw.org.uk