Hyfforddiant a digwyddiadau i ddod

Teitl y Cwrs – Cyflwyniad i Helpu Pobl i Fynd Ar-lein (Caerdydd)

Mae'r cwrs hwn yn addas i staff a gwirfoddolwyr a hoffai feithrin dealltwriaeth well o sut y ...
Rhagor o wybodaeth

Gwella Bywydau, Gwella Arfer

  Dros y deunaw mis diwethaf, mae’r sector anableddau dysgu wedi dod ynghyd i ...
Rhagor o wybodaeth

Gwella Cyfathrebu drwy Gyffwrdd gyda phlant ac oedolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (Wrecsam)

Mae’r Symud a Chyffrwdd Hoffus – y cwrs allweddol i gyfathrebu, yn delio gyda phwysigrwydd a ...
Rhagor o wybodaeth

Gwneud gwybodaeth yn hawdd i’w darllen a’i deall: lefel 1 (Bangor)

[embed]https://youtu.be/XtQrnvaQwW8[/embed] Nodau’r cwrs Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i’r rhai ...
Rhagor o wybodaeth

Gwneud gwybodaeth yn hawdd i’w darllen a’i deall: lefel 1 (Caerdydd)

[embed]https://youtu.be/XtQrnvaQwW8[/embed] Nodau'r cwrs Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i'r rhai ...
Rhagor o wybodaeth

Gwneud gwybodaeth yn hawdd i’w darllen a’i deall: lefel 2 (Bangor)

Fe fydd y cwrs yn cynnwys ailadrodd egwyddorion Gwneud Gwybodaeth yn Haws i'w Darllen a'i Deall ...
Rhagor o wybodaeth

Credu ym mhob plentyn

Ymagweddau cadarnhaol tuag at ymddygiad sydd yn herio Fe fydd y digwyddiad ymarferol a ...
Rhagor o wybodaeth

Gwneud gwybodaeth yn hawdd i’w darllen a’i deall: lefel 2 (Caerdydd)

Fe fydd y cwrs yn cynnwys ailadrodd egwyddorion Gwneud Gwybodaeth yn Haws i'w Darllen a'i Deall ...
Rhagor o wybodaeth

Gwytnwch a Llesiant (Cardiff)

Sut i ymdopi gyda heriau bywyd a gwella llesiant Gwytnwch ydy pan mae person yn defnyddio eu ...
Rhagor o wybodaeth

Cyflwyniad i gyflyrau sbectrwm awtistig: plant a phobl ifanc (Caerdydd)

Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i'r rhai hynny sydd yn newydd i faes awtistiaeth. Caiff cyfranogwyr ...
Rhagor o wybodaeth

Llesiant yn y gweithle (Wrecsam)

Yn ôl ymchwil mae dros un rhan o dair o'r boblogaeth yn y gweithle yn dioddef problemau iechyd ...
Rhagor o wybodaeth

Perthnasoedd personol a rhywioldeb (Abertawe)

Fe fydd y cwrs yma yn eich helpu i ddeall eich rôl mewn cefnogi oedolion gyda'u pherthnasoedd ...
Rhagor o wybodaeth

Cyflwyniad i gyflyrau sbectrwm awtistig: oedolion (Caerdydd)

Nodau'r cwrs Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i'r rhai hynny sydd yn newydd i faes awtistiaeth. ...
Rhagor o wybodaeth

Iselder, Pryder a Phobl gydag Anabledd Dysgu (Wrecsam)

Iselder a phryder ydy’r mathau mwyaf cyffredin o salwch meddwl yn y DU. Mae pobl gydag anabledd ...
Rhagor o wybodaeth

Llesiant yn y gweithle (Abertawe)

Yn ôl ymchwil mae dros un rhan o dair o'r boblogaeth yn y gweithle yn dioddef problemau iechyd ...
Rhagor o wybodaeth

Iselder, Pryder a Phobl gydag Anabledd Dysgu (Swansea)

Iselder a phryder ydy’r mathau mwyaf cyffredin o salwch meddwl yn y DU. Mae pobl gydag anabledd ...
Rhagor o wybodaeth

Cyflwyniad i gyflyrau sbectrwm awtistig: oedolion (Bangor)

Nodau'r cwrs Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i'r rhai hynny sydd yn newydd i faes awtistiaeth. ...
Rhagor o wybodaeth

Cyflwyniad i gyflyrau sbectrwm awtistig: plant a phobl ifanc (Bangor)

Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i'r rhai hynny sydd yn newydd i faes awtistiaeth. Caiff cyfranogwyr ...
Rhagor o wybodaeth

Cyfathrebu’n effeithiol gyda phobl ag anabledd dysgu (Caerdydd)

Nod y cwrs ydy helpu'r rhai sydd yn gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu i chwarae rhan mewn ...
Rhagor o wybodaeth
Dangoswch ragor

Digwyddiadau blaenorol

Caru eich iechyd

Mae iechyd pobl ag anabledd dysgu yn waeth na iechyd pobl eraill yng Nghymru ac maen nhw'n byw ...
Rhagor o wybodaeth

Y tu hwnt i diriogaeth gwasanaeth

Mae'r rhan fwyaf o bobl gydag anabledd dysgu yn dweud bod cyfeillgarwch a pherthnasoedd yn ...
Rhagor o wybodaeth

Dyfodol pob un ohonom ni

Roedd y gynhadledd yma'n edrych ar sut y gallwn ni fuddsoddi mewn dyfodol gwell i bobl gydag ...
Rhagor o wybodaeth
41 Cilgant Lamboure, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG
Ffôn 029 2068 1160 Ffacs 029 2075 2149 e-bost enquiries@ldw.org.uk
Ein Partneriaid a’n Cyllidwyr