Mae cyrsiau a digwyddiadau hyfforddi Anabledd Dysgu Cymru yn ffordd wych o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu sgiliau newydd ac ehangu’ch profiad a’ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Rydym yn dod â hyfforddwyr arbenigol a hwyluswyr cyffrous i’n digwyddiadau ledled Cymru fel y gallwch ymuno â ni i newid sut mae pobl yn gweithio, yn byw ac yn meddwl.