Fe fydd Cymru yn lansio y senedd ieuenctid cyntaf ym mis Ionawr 2019 ac fe fydd Anabledd Dysgu Cymru yn un o’r cyrff partner sydd yn cefnogi pobl ifanc anabl i gael llais.


1 Ionawr 2019 – 31 Rhagfyr 2020. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Senedd Ieuenctid Cymru.


Pleidleiswyd gan pobl ifanc

60 o bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed yw eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru.

Etholwyd 40 gennych drwy bleidleisio yn ein hetholiad ym mis Tachwedd 2018. Cafodd y 20 arall eu hethol gan bobl Ifanc o sefydliadau partner. Mae Anabledd Dysgu Cymru yn falch o fod yn un o’r sefydliadau yma.

Drwy roi’r senedd at ei gilydd fel hyn, roeddem yn gallu sicrhau bod gennym gynrychiolaeth o grwpiau amrywiol o bobl Ifanc.

Ei rhedeg gan bobl ifanc

Chi fydd yn dewis pa faterion y bydd Senedd Ieuenctid Cymru yn codi ymwybyddiaeth ohonynt. Cânt eu cefnogi gan y bobl ifanc rydych wedi eu dewis i fod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru.

Bydd eich Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru yn tynnu sylw at y materion sy’n bwysig i chi ac yn eu trafod ar lefel genedlaethol.

Cesglir barn pobl Ifanc eraill o bob cwr o’r wlad a chydweithio â’r rhai sydd â’r grym i wneud newidiadau.

Sut y bydd y Senedd Ieuenctid yn gweithio

Byddwn yn treulio pob tymor dwy flynedd o’r Senedd Ieuenctid Cymru yn:

  • Grymuso pobl ifanc Cymru i drafod a chodi ymwybyddiaeth ohonynt a’u trafod.
  • Gwrando ar bobl ifanc yng Nghymru, cynrychioli eu barn a gweithredu ar y materion sy’n bwysig iddyn nhw.
  • Gweithio gyda pobl ifanc yng Nghymru, a rhannu beth mae’r Senedd Ieuenctid yn ei wneud am y materion y maen nhw wedi codi.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â’r wefan Senedd Ieuenctid Cymru, neu siaradwch â Zoe Richards o Anabledd Dysgu Cymru, ffoniwch 029 2068 1160 neu ebostiwch ypmember@ldw.org.uk.